Familieberichten

Zoals u weet is deze rubriek geheel gewijd aan familiegebeurtenissen die door u worden ingebracht. U heeft als het ware het laatste woord. Wij willen graag delen in uw blijdschap en onze medeleven tonen  bij droevige gebeurtenissen.

Voor dit boekje ligt het accent wat dichterbij dan u denkt.  Want het accent ligt nu bij de bestuursleden die voor u veel betekend hebben.

Naar alle berichten