De werkgroep “Onderzoek”

Op de familiedag van 6 oktober 2012 zou er een vervolg komen op de geweldige aanzet van de vorige familiedag.waarder Door drukke werkzaamheden van Hans moeten wij dit onderdeel bewaren voor de familiedag in 2013.

Er gaan nu geruchten dat het familiewapen niet exclusief van de Van der Neuten zou zijn. Vooral rond de 15e eeuw hebben verschillende families uit de omgeving van Woerden het wapen met de drie ruiten aangenomen.

Sommige met blauwe ruiten (zoals o.a. Van der Neut), anderen met rode ruiten enz. Die ruiten zie je ook terug in het wapen van Woerden, en dat was weer ontleend aan het wapen van Herman van Woerden. De min of meer adellijke familie van Herman van Woerden is echter na 1296 (de moord op Floris V, waarbij Herman een van de daders was) niet meer in dit gebied geweest. Daarom is het onwaarschijnlijk dat een Van der Neut het wapen ooit van de fam. Van Woerden als afsplitsing heeft gekregen. Dus toch maar weer iets om over na te denken.

Op dit moment is Antoon druk doende om data uit Brazilië te verwerken. Voor een groot deel is dat al gelukt. Klik daarvoor op de roots. Dan bemerkt u ook dat inmiddels al diverse foto’s in de database zijn opgenomen.

Mochten meer leden zich betrokken voelen, dan zijn er nog vele mogelijkheden. Want ook het onderzoek naar de oorsprong van het Familiewapen blijft actueel. Belangstellenden kunnen zich bij elk bestuurslid aanmelden.

Ook aan de website wordt gewerkt. Zoals u weet wordt de website gehost door Sira waarvan Willem van der Neut uit Bodegraven de hoogste baas is. Uiteraard zijn wij daar heel blij mee. Er is nu sprake van een website die gezien mag worden. De website blijft nog wel in ontwikkeling. Een groot deel hangt dit af van de webmaster. Grappig is dat slechts weinige leden weten wie nu de webmaster is. Dat was tot 2005 Willem van der Geest. Sedert 2005 heb ik deze taak op mij genomen. Dus als u aanbevelingen hebt, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter.

Overigens kwam ik tot ontdekking dat de website nodig aan een upgrading toe was. Had tot dusver slechts gewerkt aan een update van de database. Gelukkig was er één lid die mij vertelde dat e.e.a. toch geactualiseerd moet worden. Dus bij deze kan ik u mededelen, dat als u wensen hebt v.w.b. de redactie of t.b.v. de familieberichten, ik mijn best doen om nog diezelfde dag actie te ondernemen. Een voorwaarde is wel dat ik thuis moet zijn. En wilt u een vraag plaatsen op de website, dan is daar een rubriek voor. Dus ook in dat geval, neem even contact op met de webmaster.

Cor van der Neut (voorz.)